Přeskočit na obsah

Propozice 2023 podzim

V průběhu příprav jednotlivých závodů může docházet ke změnám, které se nemusejí ihned projevit v propozicích. Sledujte proto také AKTUALITY.

Plný název: Podzimní Bahno 2023 – Časovka Čankov
Termín: Sobota 28. 10. 2023
Místo konání: Čankov u Karlových Varů – 50°15’43.512″N, 12°51’1.233″E
Formát: Časovka horských kol, případně běžecký závod v terénu (trail running), případně běh se psem (canicross)
I pro příchozí: ANO
Pořadatel: A.M.bike z.s. Karlovy Vary + MTB KV z.s.
Kontakt: Daniel Danielčák (ředitel závodu), tel.: 734 601 507, bahno@ambike.com

Časovka Čankov je letos také součástí a posledním závodem nového seriálu O Bahenního krále, královnu, prince a princeznu.

Příjezd od: Prahy, Plzně›, Chebu, Chomutova (možnost parkování na louce u prezence).
Prezence: Od 09:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie.
Parametry okruhu: Délka – 6,6 km, převýšení – 250 m.
Počet okruhů:
MTB – kromě kategorií A, B1, B2 a U závodí všichni na 2 okruzích. Žáci (B1 a B2) a 60+ (U) závodí na 1 okruhu. Závod pro nejmenší (kat. A) proběhne na louce v místě prezence – délka cca 500 m (rozhodne ředitel závodu podle momentální situace).
BĚH – všechny kategorie závodí na 1 okruhu.
CANICROSS – všechny kategorie závodí na 1 okruhu.
Trať závodu je vyznačena nejpozději v den konání 2 hodiny před startem první vlny, většinou však už odpoledne předchozího dne.
Vyhlášení vítězů závodu canicrossu a běhu proběhne v prostoru startu a cíle po doběhu účastníků a vypsání diplomů. Vyhlášení vítězů MTB a bahnothlonu proběhne v nedaleké restauraci od 14:30. Kompletní výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách v průběhu týdne po závodě.

Mapa trasy

Zdatnější MTB závodníci se mohou NEPOVINNĚ zúčastnit i běžecké části. V takovém případě mají nárok na slevu na startovném. Výsledky běžecké části nijak neovlivňují výsledky části cyklistické (a opačně).

Vyberte si disciplí­nu

Prohlídka trati

Ceny

Umístění na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží diplomy a originální medaile. Neumístěné děti v kategorii A (MTB) obdrží účastnický diplom.

Občerstvení

K dispozici bude voda, teplý čaj, grog,, po skončení možnost individuálního občerstvení v nedaleké restauraci, která otevírá ve 13:00.

Ostatní

 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tratí, zejména v případě extrémně nepříznivých klimatických podmínek.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu. Z
 • ávodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.
 • Startovní číslo si závodník musí připevnit na řídítka, běžci na hrudník.
 • Závod se jede (běží) na vlastní nebezpečí. Podmínkou (MTB) je přilba. Závodník bez přilby nebude vpuštěn na start.
 • Závodník je povinen absolvovat trasu podle značení na předepsaném počtu okruhů a řídit se pokyny pořadatelů.
 • Doprovod dospělých je u dětí povolen jen pro kategorii A, není-li pořadatelem určeno jinak. V opačném případě hrozí diskvalifikace závodníka.
 • Všechny žádáme, aby využili doporučeného parkoviště (viz mapa), abychom mohli zajistit konání závodu i příště.
Sdílejte tuto stránku: