Propozice 2021 podzim

V průběhu příprav jednotlivých závodů může docházet ke změnám, které se nemusejí ihned projevit v propozicích. Sledujte proto také AKTUALITY.

Plný název: Podzimní Bahno 2021 – Časovka Čankov
Termín: Sobota 13.11.2021
Místo konání: Čankov u Karlových Varů – 50°15’43.512″N, 12°51’1.233″E
Formát: Časovka horských kol, případně běžecký závod v terénu (trail running), případně běh se psem (canicross)
I pro příchozí: ANO
Pořadatel: A.M.bike z.s. Karlovy Vary
Kontakt: Daniel Danielčák (ředitel závodu), tel.: 734 601 507, bahno@ambike.com

Příjezd od: Prahy, Plzně, Chebu, Chomutova (možnost parkování na louce u prezence).
Prezence: Od 09:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie.
Parametry okruhu: Délka – 6,6 km, převýšení – 250 m.
Počet okruhů:
MTB – kromě kategorií A, B1 a B2 závodí všichni na 2 okruzích. Žáci (B1 a B2) závodí na 1 okruhu. Závod pro nejmenší (kat. A) proběhne na louce v místě prezence – délka cca 500 m (rozhodne ředitel závodu podle momentální situace).
BĚH – všechny kategorie závodí na 1 okruhu
CANICROSS – všechny kategorie závodí na 1 okruhu
Trať závodu je vyznačena nejpozději v den konání 2 hodiny před startem první vlny, většinou však už odpoledne předchozího dne.
Vyhlášení vítězů závodu proběhne v prostoru startu a cíle po dojezdu/doběhu účastníků a vypsání diplomů.
Výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách v průběhu týdne po závodě.

Mapa trasy

Zdatnější MTB závodníci se mohou NEPOVINNĚ zúčastnit i běžecké části. V takovém případě mají nárok na slevu na startovném, kterou mohou uplatnit při prezenci na cyklistické části. Účastníci obou disciplín zápolí o umístění v obou disciplínách jednotlivě, ale také o stupně vítězů v tzv. „bahnothlonu„, který nemá kategorie. Výsledky běžecké části nijak neovlivňují výsledky části cyklistické (a opačně).

Vyberte si disciplínu

Prohlídka trati

Ceny

Umístění na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží diplomy. Neumístěné děti v kategorii A (MTB) obdrží účastnický diplom.

Občerstvení

K dispozici bude voda, teplý čaj, grog, ovoce, po skončení možnost individuálního občerstvení v nedaleké restauraci.

Ostatní

 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tratí, zejména v případě extrémně nepříznivých klimatických podmínek.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.
 • Startovní číslo si závodník musí připevnit na řídítka, běžci na hrudník.
 • Závod se jede (běží) na vlastní nebezpečí. Podmínkou (MTB) je přilba. Závodník bez přilby nebude vpuštěn na start.
 • Závodník je povinen absolvovat trasu podle značení na předepsaném počtu okruhů a řídit se pokyny pořadatelů.
 • Doprovod dospělých je u dětí povolen jen pro kategorii A, není-li pořadatelem určeno jinak. V opačném případě hrozí diskvalifikace závodníka.
 • Všechny žádáme, aby využili doporučeného parkoviště (viz mapa), abychom mohli zajistit konání závodu i příště.